Copper Time

Jako sztabka miedzi naszym celem jest zemszczenie się na astronautach, którzy zmienili naszą planetę w plantację rdestu. Przemieszczając się obok nich zamieniamy każdego w miedź. Dodatkowo przekształcamy również powierzchnie planety. Niech miedź będzie z wami!