Fedrunek 1.0

Gra przeglądarkowa. Celem gry jest wydobycie jak największej ilości urobku miedzi z przodka i przewiezienie jej za pomocą maszyny „lkp” na taśmociąg w zadanym czasie.
Ze względu na ograniczony czas, nie udało się wprowadzić kilku elementów podnoszących poziom trudności, np. spadające odłamki skalne ze stropu będące utrudnieniem przy poruszaniu się po wyrobiskach.

Nazwa zespołu:
Maciej Miąso
Członkowie zespołu:
Maciej Miąso