Space Miners Co.

Opracowana została technologia zbierania miedzi w kosmosie. Zadaniem gracza jest pilotowanie drona zbierającego miedź ze skałek – najpierw musi on zeskanować skałę i sprawdzić czy są na niej zasoby, a następnie je wydobyć. Gracz musi uważać na drony kosmicznych piratów. Dostępne są ulepszenia.

Nazwa zespołu:
Copper Cooperative
Członkowie zespołu:
Marek Broniec, Wojciech Danaj, Natalia Kranz