WalkInTheRoom

Jesteś robotem, którego zadaniem jest aktywacja systemu obronnego przeciwko wirusowi wysłanemu przez kosmitów, który ma zmienić wszystko w miedź. Użyjesz do tego ich własnej technologii.

Nazwa zespołu:
Rational Applicable Creative & Interactional Subsequent Media
Członkowie zespołu:
Antek Ferkaluk, Wojtek Godlewski